ปลื้ม อัลบั้ม Rock Alert (พ.ศ. 2546)


1. ปลื้ม - 01 ตะโกน (3:48)
2. ปลื้ม - 02 ฟ้า (4:45)
3. ปลื้ม - 03 ไม่พ้นเธอ (3:44)
4. ปลื้ม - 04 ระเบิด (3:26)
5. ปลื้ม - 05 คร่ำครวญ (4:23)
6. ปลื้ม - 06 เสมอต้นเสมอปลาย (3:47)
7. ปลื้ม - 07 พาเหรดหมวย (3:35)
8. ปลื้ม - 08 ไม่ต้องคิดถึงฉัน (3:53)
9. ปลื้ม - 09 ไม่ใช่เพลงนี้ (4:45)
10. ปลื้ม - 10 โดด (3:47)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments