มอร์กะจาย อัลบั้ม Rock Around The Pop (พ.ศ. 2540)


1. มอร์กะจาย - อย่าไปเลยน่า (3:57)
2. มอร์กะจาย - ไม่ผิดเกินไปใช่ไหม (4:36)
3. มอร์กะจาย - ตัวอย่าง (4:46)
4. มอร์กะจาย - วัดใจกันหน่อย (3:57)
5. มอร์กะจาย - สมการ (3:28)
6. มอร์กะจาย - ฉันหรือเธอ (3:48)
7. มอร์กะจาย - เด็กสาวกับเงาที่มืดมน (4:46)
8. มอร์กะจาย - ช้ำมาเลย (3:46)
9. มอร์กะจาย - เข็ด (3:58)
10. มอร์กะจาย - ถามทำไม (4:22)
11. มอร์กะจาย - โยนให้ลิง (3:54)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments