เล้าโลม อัลบั้ม Try (พ.ศ. 2551)


1. เล้าโลม - คามพยายามอยู่ไหน (4:07)
2. เล้าโลม - ลั้ลลา (3:51)
3. เล้าโลม - ไม่มีแรงแข่งกับใคร (4:26)
4. เล้าโลม - การเริ่มใหม่ (3:49)
5. เล้าโลม - คำแนะนำ (3:39)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments