เสือ ธนพล อัลบั้ม คนใช้ชีวิต (พ.ศ. 2543)


1. เสือ ธนพล - คนใช้ชีวิต (4:28)
2. เสือ ธนพล - หัวใจเดียวกัน (4:58)
3. เสือ ธนพล - ช่างหัวมัน (3:52)
4. เสือ ธนพล - รักเดียวใจเดียว (4:54)
5. เสือ ธนพล - เสียชีพไม่เสียเธอ (3:29)
6. เสือ ธนพล - ตัดไฟตัดใจ (4:56)
7. เสือ ธนพล - สมอง (4:04)
8. เสือ ธนพล - ฉันเอง (4:29)
9. เสือ ธนพล - โจ๋ ฝุ่นตลบ (3:47)
10. เสือ ธนพล - ทุกคนเจ็บ (4:12)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments