เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร อัลบั้ม Beautiful Dream (พ.ศ. 2545)


1. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 01-Earn-ขาดใจ (3:43)
2. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 02-Earn-แอบปลื้ม (4:12)
3. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 03-Earn-รักปนเหงา (3:17)
4. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 04-Earn-คม - ชัด - ลึก (2:39)
5. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 05-Earn-จะยอมบอกเขา (3:20)
6. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 06-Earn-ถ้าฉันเข้มแข็ง (3:21)
7. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 07-Earn-อยากให้เธอคนนั้นกลับมา (3:56)
8. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 08-Earn-ไม่มีจริง (3:30)
9. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 09-Earn-นับ 1 ถึง 1 (3:34)
10. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 10-Earn-แปลกใจไหม (3:02)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments