สุเมธ องอาจ อัลบั้ม Good Old Days 2 (พ.ศ. 2548)


1. สุเมธ องอาจ - เพียงคำเดียว (5:06)
2. สุเมธ องอาจ - ลาก่อนความรัก (3:21)
3. สุเมธ องอาจ - อย่าเห็นกันดีกว่า (4:31)
4. สุเมธ องอาจ - รอยรักรอยเล็บ (3:41)
5. สุเมธ องอาจ - สักวันหนึ่ง (3:12)
6. สุเมธ องอาจ - วิญญาณในภาพถ่าย (3:28)
7. สุเมธ องอาจ - ไกลบ้าน (3:22)
8. สุเมธ องอาจ - แสนแสบ (3:59)
9. สุเมธ องอาจ - ทาสรัก (3:50)
10. สุเมธ องอาจ - เท่านี้ก็ตรม (3:35)
11. สุเมธ องอาจ - เสน่หา (3:23)
12. สุเมธ องอาจ - ลมจ๋า (3:29)
13. สุเมธ องอาจ - ไม่รักไม่ว่า (4:33)
14. สุเมธ องอาจ - เพราะขอบฟ้ากว้าง (3:49)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments