เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร อัลบั้ม Lovely Earn (พ.ศ. 2543)


1. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 1.บอกได้ไหมว่ายังรัก (4:02)
2. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 2.รักฉันนั้นเพื่อเธอ (3:52)
3. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 3.เก็บเอาไว้ (4:17)
4. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 4.คนที่รักเธอ (3:48)
5. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 5.อ๊ะ...อ๊ะ อาย (3:20)
6. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 6.ใจของเธอ (3:32)
7. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 7.เผ่าไหนเหรอ (3:12)
8. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 8.เคยไหม (4:03)
9. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 9.เจ๊อยากตาย (3:30)
10. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 10.เขาไม่แคร์ (4:06)
11. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 11.ฉันคอย (3:58)
12. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 12.สหัสวรรษ (3:36)
13. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 13.แล้วฉันล่ะ (3:46)
14. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - 14.ควันออกหู (3:05)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments