เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร อัลบั้ม Season (พ.ศ. 2542)


1. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - เผ่าไหนเหรอ (3:12)
2. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - คนที่รักเธอ (3:48)
3. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - ไม่รู้ (3:54)
4. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - หมดอายุ (3:41)
5. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - แล้วฉันล่ะ (3:46)
6. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - สหัสวรรษ (3:36)
7. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - ในกระเป๋า (3:52)
8. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - เจ๊อยากตาย (3:30)
9. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - ลืมไป (3:21)
10. เอิร์น จิรวรรณ เตชะหรูวิจิตร - บอกดีๆ (3:37)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments