หนุ่ย นันทกานต์ อัลบั้ม The Secret Of Love 1 (พ.ศ. 2549)


1. หนุ่ย นันทกานต์ - 01 ปล่อยไปตามลมเลย (4:26)
2. หนุ่ย นันทกานต์ - 02 หยดน้ำในทะเล (2:48)
3. หนุ่ย นันทกานต์ - 03 ลืมไปไม่รักกัน (3:33)
4. หนุ่ย นันทกานต์ - 04 บอกอย่างงั้นอย่างงี้เลย (4:23)
5. หนุ่ย นันทกานต์ - 05 อย่างน้อย (3:38)
6. หนุ่ย นันทกานต์ - 06 แผลในใจ (4:48)
7. หนุ่ย นันทกานต์ - 07 กองไว้ (3:39)
8. หนุ่ย นันทกานต์ - 08 หลอกกันเล่นเลย (3:30)
9. หนุ่ย นันทกานต์ - 09 แววตา (4:13)
10. หนุ่ย นันทกานต์ - 10 คำมักง่าย (4:15)
11. หนุ่ย นันทกานต์ - 11 คาใจ (3:55) 12. หนุ่ย นันทกานต์ - 12 หมดคำถาม (3:17)


- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments