ก๊อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี อัลบั้ม เพราะใจไม่เหมือนเดิม (พ.ศ. 2537)


1. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - หนามในใจ (3:52)
2. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - แบ่งใจให้ฉันได้ไหม (3:48)
3. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - ใจที่ไม่เหมือนเดิม (3:45)
4. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - หมดใจ (4:09)
5. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - อยู่ที่ใจของเรา (4:10)
6. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - สายใย (3:42)
7. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - อยากถามใจเธอสักคำ (4:11)
8. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - เศษที่เหลือของหัวใจ (3:32)
9. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - เสียใจจนถึงวันนี้ (4:14)
10. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - ใจตรงกัน (3:19)
11. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - สะพานใจ (3:42)
12. ก็อต จักรพรรณ์ อาบครบุรี - จดจำฉันไว้ในใจ (4:25)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments