ปาน ธนพร อัลบั้ม หวานผ่าซาก (พ.ศ. 2544)


1. ปาน ธนพร - คืนเขา (4:20)
2. ปาน ธนพร - ปากอย่างใจอย่าง (3:44)
3. ปาน ธนพร - รักกันจริงต้องทิ้งกันไป (3:53)
4. ปาน ธนพร - ไม่ผิด (3:46)
5. ปาน ธนพร - ใจถึงไม่กลัว (3:22)
6. ปาน ธนพร - เหมือนรักกับลม (4:42)
7. ปาน ธนพร - ไม่รัก...สักคำ (4:00)
8. ปาน ธนพร - หวานผ่าซาก (4:04)
9. ปาน ธนพร - รักคือการไม่ให้ (3:29)
10. ปาน ธนพร - มาทางใคร...ไปทางมัน (3:23)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments