ปาน ธนพร อัลบั้ม Parn Series - Disc 3 - เพราะเราคู่กัน (พ.ศ. 2548)


1. ปาน ธนพร - 01 - ฤดูกาล - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:48)
2. ปาน ธนพร - 02 - ต้องการด่วน - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:44)
3. ปาน ธนพร - 03 - รักฉันจะมีแต่เธอ - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:07)
4. ปาน ธนพร - 04 - หยุดตรงนี้ที่เธอ - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:38)
5. ปาน ธนพร - 05 - สองกายหัวใจเดียว - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:18)
6. ปาน ธนพร - 06 - ชีวิตในกำมือ - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:03)
7. ปาน ธนพร - 07 - ดวงไฟในคืนแรม - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:21)
8. ปาน ธนพร - 08 - คำขอร้องของก้อนหิน - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:56)
9. ปาน ธนพร - 09 - ยังมี - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:47)
10. ปาน ธนพร - 10 - ความจริง.ของผู้หญิงเอาแต่ใจ - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:14)
11. ปาน ธนพร - 11 - เก็บตะวัน - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:41)
12. ปาน ธนพร - 12 - ก่อนไม่มีแม่ให้กอด - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:47)
13. ปาน ธนพร - 13 - คนไทยไม่ทิ้งกัน - ปาน - เพราะเราคู่กัน (4:01)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments