Powered by Blogger.

Tuesday, February 18, 2014

Rampage อัลบั้ม No More Time (พ.ศ. 2543)1. Rampage - 01.bye bye love (4:09)
2. Rampage - 02.ฉันยังรักเธอ (4:20)
3. Rampage - 03.no more time (3:23)
4. Rampage - 04.ฟ้า (3:38)
5. Rampage - 05.ช่วยด้วย (3:20)
6. Rampage - 06.มีเธอมีฉัน (4:17)
7. Rampage - 07.ไม่หลงกล (3:50)
8. Rampage - 08.ไม่รู้ไม่เห็น (3:35)
9. Rampage - 09 .รักล้วน ๆ (4:36)
10. Rampage - 10.คนขี้ลืม (2:20)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...