โป่ง ปฐมพงศ์ อัลบั้ม Sexperience (พ.ศ. 2546)


1. โป่ง ปฐมพงศ์ - ไม่ใช่กล้วยไข่ (3:49)
2. โป่ง ปฐมพงศ์ - คนอ่อนไหว (4:01)
3. โป่ง ปฐมพงศ์ - ไม่มีใคร (3:28)
4. โป่ง ปฐมพงศ์ - มอยซ์เจอร์ไรเซอร์ (3:30)
5. โป่ง ปฐมพงศ์ - อยากเป็นคนดี (4:06)
6. โป่ง ปฐมพงศ์ - รักชั่วคราว (3:16)
7. โป่ง ปฐมพงศ์ - SEX SHOP (3:27)
8. โป่ง ปฐมพงศ์ - กลับตัวกลับใจ (3:52)
9. โป่ง ปฐมพงศ์ - ช่วยตัวเอง (4:42)
10. โป่ง ปฐมพงศ์ - จิ๋ม (2:51)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments