หรั่ง ร็อคเคสตร้า อัลบั้ม มดคันไฟ (พ.ศ. 2533)


1. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ชมเหนือดวงดาว (4:58)
2. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เย็นใจ (3:29)
3. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ทำอย่างดี (4:00)
4. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - รักเธอประเทศไทย (3:42)
5. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - Telephone (4:15)
6. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ทีใครทีมัน (3:06)
7. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - มดคันไฟ (3:07)
8. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ดีกว่าเดิม (3:59)
9. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - มีก็เหมือนไม่มี (3:59)
10. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ปีศาจควัน (5:35)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments