แอน นันทนา บุญหลง อัลบั้ม หัวใจข้างขวา (พ.ศ. 2534)


1. แอน นันทนา บุญหลง - 01 - คิดไม่ถึง (2:43)
2. แอน นันทนา บุญหลง - 02 - คิดไม่ออก บอกใครดีจ๊ะ (3:30)
3. แอน นันทนา บุญหลง - 03 - บอกแล้ว (3:34)
4. แอน นันทนา บุญหลง - 04 - ไปตามทาง (3:19)
5. แอน นันทนา บุญหลง - 05 - จะบอกยังไง (3:11)
6. แอน นันทนา บุญหลง - 06 - แม่น้ำสีเทา (1:02)
7. แอน นันทนา บุญหลง - 07 - แซงให้ขาด (3:33)
8. แอน นันทนา บุญหลง - 08 - ผงเข้าตา (3:28)
9. แอน นันทนา บุญหลง - 09 - แค่ไหน แค่นั้น (4:21)
10. แอน นันทนา บุญหลง - 10 - นายเชย (3:31)
11. แอน นันทนา บุญหลง - 11 - ข้าวนอกนา (2:41)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments