หรั่ง ร็อคเคสตร้า อัลบั้ม รักต่างมิติ (พ.ศ. 2536)


1. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - หลอกใช้ (3:54)
2. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - รอ (4:16)
3. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - สาธารณะ (3:39)
4. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ขาดเธอไม่ได้ (4:56)
5. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - Rock Thai (4:35)
6. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ขอหมอดูซิ (1:37)
7. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - หลับเถิดตะวัน (3:39)
8. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เพื่อนหัก (4:08)
9. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - นับถอยหลัง (3:26)
10. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ใต้ฟ้า (3:25)
11. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - Golden Triangle (4:51)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment