บิลลี่ โอแกน อัลบั้ม บิลลี่ อาสา (พ.ศ. 2541)


1. บิลลี่ - อาสา-01 - น้ำใจลูกจ้าง (4:39)
2. บิลลี่ - อาสา-02 - Welcome(to Amazing Thailand)We Have Good Good (4:01)
3. บิลลี่ - อาสา-03 - โอกาสสุดท้าย (4:18)
4. บิลลี่ - อาสา-04 - ยังมีต่อ (3:39)
5. บิลลี่ - อาสา-05 - ช่วยด้วย (3:27)
6. บิลลี่ - อาสา-06 - ไม่มีทางออก (3:44)
7. บิลลี่ - อาสา-07 - ไม่บิวตี้ฟูล (3:58)
8. บิลลี่ - อาสา-08 - รักเธอแต่แค้นมัน (4:00)
9. บิลลี่ - อาสา-09 - ขอโทษ (3:48)
10. บิลลี่ - อาสา-10 - อย่าบอกว่ายังรักเค้า (4:12)
11. บิลลี่ - อาสา-11 - ไม่เอา ไม่เมา (3:31)
12. บิลลี่ - อาสา-12 - วันพิพากษา (4:13)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments