พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง อัลบั้ม พงษ์พัฒน์ ภาค 3 (พ.ศ. 2535)


1. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - คำสุดท้าย (3:56)
2. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - ฉันโง่เอง (5:37)
3. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - ก็เป็นอย่างนี้ (3:35)
4. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - อีกไม่นาน (4:26)
5. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - เต็มแรงเต็มใบ (4:36)
6. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - สำออย (4:34)
7. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - สายลมที่จากไป(นายคนตรง) (4:50)
8. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - อย่าให้เจอ (3:04)
9. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - มากมาย (5:57)
10. พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - ไม่มีทาง (3:00)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

 ลิงค์สำรอง

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments