หรั่ง ร็อคเคสตร้า อัลบั้ม The Best Of Rang (พ.ศ. 2544)


1. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - รักเธอประเทศไทย (3:59)
2. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - หลอกใช้ (3:55)
3. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - คิดถึง (4:33)
4. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เกลียดมัน (3:04)
5. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - รักเธอจริงจริง (4:08)
6. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - สาปส่ง (4:47)
7. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ไวกว่าแสง (4:15)
8. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เงา (วิ่ง) (3:15)
9. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ทำอย่างดี (4:03)
10. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - รอ (4:17)
11. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เสียใจ (3:44)
12. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - จะเอาให้ได้ (3:44)
13. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เทคโนโลยี (3:06)
14. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - สาธารณะ (3:40)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment