กบ ทรงสิทธิ์ อัลบั้ม A-CORNER (พ.ศ. 2539)


1. กบ ทรงสิทธิ์ - ขอเพียงจำไว้ (3:45)
2. กบ ทรงสิทธิ์ - เพียงสิ่งเดียว (4:41)
3. กบ ทรงสิทธิ์ - ไม่มีเธอ...ไม่มีวันนี้ (3:41)
4. กบ ทรงสิทธิ์ - อย่าฝากชีวิตกับใคร (4:06)
5. กบ ทรงสิทธิ์ - เพราะรู้และเข้าใจ (3:53)
6. กบ ทรงสิทธิ์ - อยากบอกให้รู้ (4:11)
7. กบ ทรงสิทธิ์ - อย่าทำอย่างนี้ (4:31)
8. กบ ทรงสิทธิ์ - ปล่อยเธอไป (4:06)
9. กบ ทรงสิทธิ์ - ยังไงก็ไม่ลืม (3:29)
10. กบ ทรงสิทธิ์ - ทำไมไม่บอกกัน (3:56)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments