เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ อัลบั้ม Forever James (พ.ศ. 2540)


1. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 01 ทุกวินาที (3:55)
2. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 02 แค่น้อยใจ (3:48)
3. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 03 ไม่อาจเปลี่ยนใจ (5:25)
4. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 04 ข้าวมันไก่ (3:52)
5. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 05 ซาโยนาระ (3:25)
6. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 06 Star (3:41)
7. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 07 Siren Love (4:11)
8. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 08 ด้วยไอรัก (3:32)
9. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 09 โทรหากันหน่อย (4:20)
10. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 10 คนแรก (3:53)
11. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 11 ได้เวลา...Jam (3:43)
12. เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ - 12 อย่ารังแก (4:04)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments