โยคีเพลย์บอย อัลบั้ม Love Trend (พ.ศ. 2545)


1. โยคีเพลย์บอย - 01-สบายสไตล์ (4:26)
2. โยคีเพลย์บอย - 02-อีกแล้ว (4:42)
3. โยคีเพลย์บอย - 03-โสด (2:19)
4. โยคีเพลย์บอย - 04-Crusin (4:18)
5. โยคีเพลย์บอย - 05-ระบาย (3:56)
6. โยคีเพลย์บอย - 06-เติบโต (3:12)
7. โยคีเพลย์บอย - 07-อยากมองเธอ..ในแง่ร้าย (4:34)
8. โยคีเพลย์บอย - 08-อธิบาย (3:34)
9. โยคีเพลย์บอย - 09-เพื่อนใหม่ (2:07)
10. โยคีเพลย์บอย - 10-รสนิยม (5:22)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments