Malila Brazilian อัลบั้ม มะลิลา บราซิลเลี่ยน (พ.ศ. 2533)


1. Malila Brazilian - กล้าได้กล้าเสีย (3:51)
2. Malila Brazilian - น้อย น็อย น็อย (3:06)
3. Malila Brazilian - ปลายฟ้า (3:08)
4. Malila Brazilian - ฟองสบู่ (3:28)
5. Malila Brazilian - ชัด ๆ (3:12)
6. Malila Brazilian - กิ๊ก กิ๊ก กิ๊ก (2:39)
7. Malila Brazilian - อีกคืน (2:51)
8. Malila Brazilian - หัวใจว่างเปล่า (3:57)
9. Malila Brazilian - แดดยามบ่าย (4:03)
10. Malila Brazilian - รถไฟรถยนต์ (3:21)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments