Powered by Blogger.

Thursday, March 20, 2014

Malila Brazilian อัลบั้ม ไม่อ้วนเอาเท่าไร (พ.ศ. 2534)1. Malila Brazilian - ไม่อ้วนเอาเท่าไร (3:23)
2. Malila Brazilian - คนข้างแรม (4:04)
3. Malila Brazilian - อีกหน่อย (3:00)
4. Malila Brazilian - หัวเดียว (3:12)
5. Malila Brazilian - เคยตัว (4:30)
6. Malila Brazilian - เธอก็แค่โซดา (3:14)
7. Malila Brazilian - น้ำซึมผ่านทราย (3:42)
8. Malila Brazilian - ติดเกาะ (4:11)
9. Malila Brazilian - แข็งนอกอ่อนใน (4:07)
10. Malila Brazilian - เจ็บอีกนิด (3:11)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...