แซงค์ ปฏิวัติ อัลบั้ม Sank You (Very Much) (พ.ศ. 2539)


1. แซงค์ ปฏิวัติ - คือฉันที่ห่วงใย (2:53)
2. แซงค์ ปฏิวัติ - 111 (ปฎิบัติการณ์) (3:54)
3. แซงค์ ปฏิวัติ - รักเธอ (3:57)
4. แซงค์ ปฏิวัติ - ทนได้ไหม (4:34)
5. แซงค์ ปฏิวัติ - บาดจริงๆ เลย (4:03)
6. แซงค์ ปฏิวัติ - แบเบอร์ (3:08)
7. แซงค์ ปฏิวัติ - ห่วงใยเหลือเกิน (3:41)
8. แซงค์ ปฏิวัติ - สิ่งเดียวที่ต้องการ (3:59)
9. แซงค์ ปฏิวัติ - รักไปช้ำไป (4:15)
10. แซงค์ ปฏิวัติ - สะสาง (3:52)
11. แซงค์ ปฏิวัติ - ทัดทาน (3:41)
12. แซงค์ ปฏิวัติ - แค่แดน (3:40)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments