ฟอร์ด สบชัย อัลบั้ม That's OK (พ.ศ. 2549)


1. ฟอร์ด สบชัย - Light Beyond (1:02)
2. ฟอร์ด สบชัย - ก็มันคิดถึง (4:22)
3. ฟอร์ด สบชัย - ดีใจที่ได้รักเธอ (4:33)
4. ฟอร์ด สบชัย - ช่วยบอกวิธีที่ทำให้มีเธอสักครั้ง (5:36)
5. ฟอร์ด สบชัย - Run to me (4:05)
6. ฟอร์ด สบชัย - โลกกว้างไปหรือใจแคบลง (4:32)
7. ฟอร์ด สบชัย - My Sweet Girl (4:31)
8. ฟอร์ด สบชัย - จุดหมายที่ปลายฟ้า (5:22)
9. ฟอร์ด สบชัย - อย่าให้สายไปกว่านี้เลย (3:43)
10. ฟอร์ด สบชัย - That's Ok (4:10)
11. ฟอร์ด สบชัย - Win or lose (4:18)
12. ฟอร์ด สบชัย - ขาดเธอ...ขาดใจ (3:45)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments