หรั่ง ร็อคเคสตร้า อัลบั้ม Untitle (พ.ศ. 2539)


1. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เกลียดมัน (3:05)
2. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เสียใจ (3:46)
3. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เงิน (4:41)
4. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ทะเลเพลิง (5:15)
5. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - ต้นไม้ (6:02)
6. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - สาปส่ง (4:48)
7. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - บาปกรรม (4:39)
8. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - แอบ (4:42)
9. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เหนื่อย (3:58)
10. หรั่ง ร็อคเคสตร้า - เพื่อแผ่นดิน (5:37)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments