บิลลี่ โอแกน อัลบั้ม บิลลี่ XOXO (พ.ศ. 2551)


1. บิลลี่ โอแกน - จูบๆ กอดๆ (3:01)
2. บิลลี่ โอแกน - ปล่อยวาง (3:49)
3. บิลลี่ โอแกน - อยู่คนเดียว (3:12)
4. บิลลี่ โอแกน - อยู่ที่ใจ (3:06)
5. บิลลี่ โอแกน - คอยคำนั้น (3:00)
6. บิลลี่ โอแกน - คนคู่ควร (3:27)
7. บิลลี่ โอแกน - จัดไป (2:49)
8. บิลลี่ โอแกน - จะทำยังไง (2:56)
9. บิลลี่ โอแกน - Your Majesty The King (2:20)
10. บิลลี่ โอแกน - เธอแสนดี (3:23)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments