โยคีเพลย์บอย อัลบั้ม YKPB (พ.ศ. 2543)


1. Yokee Playboy - 01. วันเกิด (Birthday) (3:11)
2. Yokee Playboy - 02. พรหมลิขิต (Destiny) (4:20)
3. Yokee Playboy - 03. เปลี่ยนไปแล้ว (Changed) (3:07)
4. Yokee Playboy - 04. สวย (Beautiful) (3:44)
5. Yokee Playboy - 05. ทำร้าย (Abuse) (3:11)
6. Yokee Playboy - 06. 4.00 a.m. (1:36)
7. Yokee Playboy - 07. คำที่เป็นสุข (The Only Happy Word) (4:12)
8. Yokee Playboy - 08. แผลเป็น (Masochist) (3:56)
9. Yokee Playboy - 09. ขอให้ผม (Give it to Me) (3:57)
10. Yokee Playboy - 10. ดื้อ (Stubborn) (4:23)
11. Yokee Playboy - 11. ใจน้อย (Maturity) (3:28)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments