ZiGg อัลบั้ม No Pain No Gain (พ.ศ. 2550)


1. ZiGg - 0.00 น. (3:37)
2. ZiGg - เรื่องง่ายๆ (3:50)
3. ZiGg - ไม่อยากตื่น (4:27)
4. ZiGg - เวลาที่เหลือ (4:16)
5. ZiGg - แสงจากฟ้า (3:13)
6. ZiGg - ครั้งเดียวก็มากพอ (4:30)
7. ZiGg - จบเป็นเรื่องไป (3:39)
8. ZiGg - ข้องใจ (4:35)
9. ZiGg - อมยิ้ม (3:32)
10. ZiGg - กลบเกลื่อน (4:09)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments