ปนัดดา เรืองวุฒิ อัลบั้ม รักจริง เลิกจริง เจ็บจริง (พ.ศ. 2552)


1. ปนัดดา เรืองวุฒิ - รักจริง เลิกจริง เจ็บจริง (3:29)
2. ปนัดดา เรืองวุฒิ - คนไม่มีสมอง (3:53)
3. ปนัดดา เรืองวุฒิ - ชีวิตมีมากกว่า (3:39)
4. ปนัดดา เรืองวุฒิ - บาดแผล (4:10)
5. ปนัดดา เรืองวุฒิ - คนสำคัญแบ่งกันไม่ได้ (3:15)
6. ปนัดดา เรืองวุฒิ - จุดจบที่ฉันเต็มใจ (3:34)
7. ปนัดดา เรืองวุฒิ - ที่ระบาย (4:24)
8. ปนัดดา เรืองวุฒิ - คำแก้ตัวของคนแพ้ (3:27)
9. ปนัดดา เรืองวุฒิ - รู้ทั้งรู้ (4:42)
10. ปนัดดา เรืองวุฒิ - โลกหมุนด้วยความรัก (4:03)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments