วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2557

Pru พรู อัลบั้ม PRU (พ.ศ. 2544)


1. PRU พรู - เลือกแบบไหน (4:23)
2. PRU พรู - Romeo & Juliet (5:19)
3. PRU พรู - พรู (6:37)
4. PRU พรู - ขอสักวัน (4:54)
5. PRU พรู - วันดวงซวย (อาจจะ) (4:28)
6. PRU พรู - แค่ (5:23)
7. PRU พรู - ยังรอคอยเธอเสมอ (5:36)
8. PRU พรู - เท่าไหร่เท่านั้น (3:19)
9. PRU พรู - Go Away (3:04)
10. PRU พรู - ทุกสิ่ง (love theme) (0:58)
11. PRU พรู - ทุกสิ่ง (5:45)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

1 ความคิดเห็น: