Pru พรู อัลบั้ม Pru Live Velvet (พ.ศ. 2545)


1. Pru พรู - 01 - Intro (2:17)
2. Pru พรู - 02 - กระทู้ (5:26)
3. Pru พรู - 03 - วันดวงซวย(อาจจะ) (4:44)
4. Pru พรู - 04 - แค่ (7:05)
5. Pru พรู - 05 - รักเธอจนจบชีวิต (5:11)
6. Pru พรู - 06 - ขอสักวัน (5:24)
7. Pru พรู - 07 - นางฟ้า (4:54)
8. Pru พรู - 08 - Bullet (4:09)
9. Pru พรู - 09 - นั่งรอคอยเธอเสมอ (6:21)
10. Pru พรู - 10 - เลือกแบบไหน (5:33)
11. Pru พรู - 11 - เท่าไหร่เท่านั้น (6:46)
12. Pru พรู - 12 - ทุกสิ่ง (7:01)
13. Pru พรู - 13 - Romeo & Juliet (7:22)
14. Pru พรู - 14 - พรู (8:11)
15. Pru พรู - 15 - เพลงสัญญา (3:18)
16. Pru พรู - 16 - เพลงพิเศษ (4:03)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments