ใหม่ เจริญปุระ อัลบั้ม ไม้ขีดไฟ (พ.ศ. 2533)


ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 01 - ควักหัวใจ (4:17)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 02 - อยากจะร้องไห้ (3:44)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 03 - ฟังซิฟัง (4:09)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 04 - ไม่มีน้ำหนัก (3:20)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 05 - จะไปทางไหนดี (4:31)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 06 - กลับดึก (2:57)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 07 - อย่าขุดคุ้ย (4:16)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 08 - เกินจะคุ้ม (3:45)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 09 - เสียใจ เสียใจ (3:30)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 10 - ยังไงไม่รู้ซิ (3:45)
ใหม่ เจริญปุระ - ไม้ขีดไฟ - 11 - ชีวิตในตึก (3:30)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments

Post a Comment