แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง อัลบั้ม เด็กหลังห้อง (พ.ศ. 2539)


แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง - ละไว้ในฐานที่เข้าใจ (3:14)
แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง - สองคน(เรา) (4:10)
แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง - แล้วไปแล้วให้แล้วไป (4:21)
แท่ง ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง - หนึ่งจันทร์พันดาว (4:47)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments