Powered by Blogger.

Wednesday, July 09, 2014

ใหม่ เจริญปุระ อัลบั้ม คนเดียวในหัวใจ (พ.ศ. 2545)Mai - กลับมาแล้ว (3:20)
Mai - คนเดียวในหัวใจ (5:25)
Mai - ให้รางวัลตัวเอง (3:48)
Mai - ใครสักคน (4:38)
Mai - ทำอย่างไรให้ลืม (4:29)
Mai - อกหักก็หักไป (3:15)
Mai - น้ำค้างตอนเช้า (4:15)
Mai - ไม่เปลือง (4:32)
Mai - เก็บไว้ฝัน..วันที่ไม่มีเธอ (3:57)
Mai - เรื่องของเธอ (2:46)
Mai - ชีวิต...ต้นไม้ (4:26)
Mai - ใครสักคน Remix (5:02)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

0 ความคิดเห็น:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...