Budokan อัลบั้ม เย้ เย (พ.ศ. 2547)


Budokan - คนใจร้าย (3:00)
Budokan - เย้ เย (3:43)
Budokan - บางคน (3:14)
Budokan - ร้องไห้ด้วยคน (2:53)
Budokan - น้องริวจิ (0:22)
Budokan - ไม่เห็นใคร (3:53)
Budokan - Nightmare (0:45)
Budokan - ไดโนเสาร์ (3:15)
Budokan - ใจ (4:01)
Budokan - อย่าจากบ้านไปนานๆ (3:35)
Budokan - เหนื่อยหรือเปล่า (3:28)
Budokan - เป็นเพราะใจ (3:56)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments