Otto อ๊อตโต้ อัลบั้ม OTTO (พ.ศ. 2550)


Otto อ๊อตโต้ - คนมาทีหลัง (3:54)
Otto อ๊อตโต้ - สายเกินไป (3:46)
Otto อ๊อตโต้ - ไม่อยากให้เธอต้องจากไป (3:18)
Otto อ๊อตโต้ - ดึกแล้ว (4:00)
Otto อ๊อตโต้ - รบกวนหน่อย (3:47)
Otto อ๊อตโต้ - ตบตา (3:50)
Otto อ๊อตโต้ - เพราะอะไร (3:39)
Otto อ๊อตโต้ - เป็นฉันได้ไหม (3:16)
Otto อ๊อตโต้ - เท่านี้ (ที่ฉันต้องการจะบอก) (4:26)
Otto อ๊อตโต้ - อยู่ก็เจ็บช้ำ จากก็ปวดร้าว (2:44)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments