Posts

The Sun อัลบั้ม The Sun (พ.ศ. 2540)

The Sun อัลบั้ม เสือ สิงห์ กระทิง แรด (พ.ศ. 2541)

The Sun อัลบั้ม ถนนพระอาทิตย์ (พ.ศ. 2543)

หิน เหล็ก ไฟ อัลบั้ม คนยุคเหล็ก (พ.ศ. 2538)

หิน เหล็ก ไฟ อัลบั้ม หิน เหล็ก ไฟ (พ.ศ. 2536)

หิน เหล็ก ไฟ อัลบั้ม Acoustique (พ.ศ. 2549)

หิน เหล็ก ไฟ อัลบั้ม Never Say Die (พ.ศ. 2548)

HOBBIT อัลบั้ม Display (พ.ศ. 2551)