พาเมล่า เบาว์เด้น อัลบั้ม ทอร์นาโด (พ.ศ. 2535)


1.พาเมล่า เบาว์เด้น - รู้แล้วอย่าทำ (3:11)
2.พาเมล่า เบาว์เด้น - ไม่มีน้ำตาให้เธอ (4:03)
3.พาเมล่า เบาว์เด้น - ทอร์นาโด (4:01)
4.พาเมล่า เบาว์เด้น - ใจต่อใจ (4:36)
5.พาเมล่า เบาว์เด้น - หัวใจติดปริง (3:23)
6.พาเมล่า เบาว์เด้น - ลางสังหรณ์ (3:50)
7.พาเมล่า เบาว์เด้น - อย่าอ้อมค้อม (3:37)
8.พาเมล่า เบาว์เด้น - อยากหยุดตรงนี้ (4:02)
9.พาเมล่า เบาว์เด้น - ทอร์นาโด (REMIX) (3:56)
10.พาเมล่า เบาว์เด้น - รู้แล้วอย่าทำ (REMIX) (3:19)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments