พาเมล่า เบาว์เด้น อัลบั้ม ระเบิดเวลา (พ.ศ. 2536)


1.พาเมล่า เบาว์เด้น - ระเบิดเวลา (3:52)
2.พาเมล่า เบาว์เด้น - สาหัส (4:41)
3.พาเมล่า เบาว์เด้น - ชำระใจ (4:29)
4.พาเมล่า เบาว์เด้น - ปลอดภัยไว้ก่อน (3:55)
5.พาเมล่า เบาว์เด้น - เซิ้บ...เซิ้บ (4:29)
6.พาเมล่า เบาว์เด้น - ไกลหัวใจ (4:06)
7.พาเมล่า เบาว์เด้น - สัญญาโมฆะ (4:04)
8.พาเมล่า เบาว์เด้น - ไปซะ (3:34)
9.พาเมล่า เบาว์เด้น - เต็มแรง (3:22)
10.พาเมล่า เบาว์เด้น - คำสุดท้าย (4:10)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments