บรรเจิด สินธุ อัลบั้ม บรรเจิด สินธุ (พ.ศ. 2545)


1.บรรเจิด สินธุ - ชีวิตพอเพียง (3:04)
2.บรรเจิด สินธุ - เพลงบอกรัก (4:14)
3.บรรเจิด สินธุ - แค่นั้นพอ (3:52)
4.บรรเจิด สินธุ - ดิบดี (3:15)
5.บรรเจิด สินธุ - เที่ยงคืน (3:53)
6.บรรเจิด สินธุ - ถ้าเธอไม่รังเกียจ (3:26)
7.บรรเจิด สินธุ - หน้าอย่างฉัน (4:04)
8.บรรเจิด สินธุ - นิยายรักเมืองหลวง (3:24)
9.บรรเจิด สินธุ - พอกันที (4:15)
10.บรรเจิด สินธุ - อย่าทนอีกเลย (3:02

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments