แพท สุธาสินี อัลบั้ม Pat Suthasinee (พ.ศ. 2547)


1.แพท สุธาสินี - ความรัก เส้นชัย และสายรุ้ง (4:24)
2.แพท สุธาสินี - อยากหลับฝัน (4:01)
3.แพท สุธาสินี - สองเรา (4:15)
4.แพท สุธาสินี - Two Candles (3:38)
5.แพท สุธาสินี - Why Did You Leave (4:35)
6.แพท สุธาสินี - กลิ่นฝน (3:54)
7.แพท สุธาสินี - นิทานเรื่องจริง (4:14)
8.แพท สุธาสินี - ใจฉันมีเธอ (3:18)
9.แพท สุธาสินี - นกตัวหนึ่ง (4:24)
10.แพท สุธาสินี - สัมผัส (3:52)
11.แพท สุธาสินี - ปลายทางฝัน (4:25)
12.แพท สุธาสินี - รักเธอมากกว่า (4:29)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments