ปิ่นโต อัลบั้ม โปรตีน (พ.ศ. 2539)


1.ปิ่นโต - ไม่เคย (5:00)
2.ปิ่นโต - คืนสุดท้าย (4:00)
3.ปิ่นโต - ฉันขอ (4:17)
4.ปิ่นโต - ความฝัน (3:35)
5.ปิ่นโต - ทำไม (3:09)
6.ปิ่นโต - คือเพื่อน (5:03)
7.ปิ่นโต - หนทาง (4:35)
8.ปิ่นโต - ฉันผิดเอง (4:35)
9.ปิ่นโต - ตามทางของเธอ (3:47)
10.ปิ่นโต - ค้างคา (4:07)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments