พริกไทย อัลบั้ม พริกไทย (พ.ศ. 2548)


1.พริกไทย - ทายดูซิ (4:14)
2.พริกไทย - อาทิตย์ละครั้ง (4:33)
3.พริกไทย - บ๊าย บาย (3:20)
4.พริกไทย - ลองซักที (3:10)
5.พริกไทย - เปลี่ยนคำถาม (2:53)
6.พริกไทย - อาตี๋ (3:24)
7.พริกไทย - สะใจ (3:51)
8.พริกไทย - กล้าๆหน่อย (3:57)
9.พริกไทย - ซึ้งจริงๆ (ขอบคุณ) (3:40)
10.พริกไทย - ขอดูให้ดี (3:43)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments