พริกไทย อัลบั้ม After Six (พ.ศ. 2551)


1.พริกไทย - ระเบียบรัด (3:25)
2.พริกไทย - 1 2 3 4 (3:18)
3.พริกไทย - หนี (4:34)
4.พริกไทย - รักสามเส้า (4:39)
5.พริกไทย - ต้องลืมให้ได้ผู้ชายคนนี้ (4:42)
6.พริกไทย - ใครเล่าเอย (4:12)
7.พริกไทย - ศุกร์สุดสนุก (2:57)
8.พริกไทย - คอย (4:27)
9.พริกไทย - ปลา (3:42)
10.พริกไทย - สั่งเสีย (5:57)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments