ธัญญ์ วรดิฐ อัลบั้ม Anytime,AnyPlace (พ.ศ 2547)


1.ธัญญ์ THAN - 01 ให้ (3:19)
2.ธัญญ์ THAN - 02 คำอ้อนวอน (3:57)
3.ธัญญ์ THAN - 03 ไกลกว่าดาว (3:55)
4.ธัญญ์ THAN - 04 แค่คิดก็เขิน (3:28)
5.ธัญญ์ THAN - 05 ข้ามเวลา (5:33)
6.ธัญญ์ THAN - 06 ลืมตัว (4:21)
7.ธัญญ์ THAN - 07 อะไรอยู่บนฟ้า (3:18)
8.ธัญญ์ THAN - 08 ถ้าฉันหายไป (4:16)
9.ธัญญ์ THAN - 09 80 90 (4:01)
10.ธัญญ์ THAN - 10 ม้านั่งตัวเก่า (3:47)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments