พริกไทย อัลบั้ม Fresh (พ.ศ. 2549)


1.พริกไทย - ปล่อยวาง (3:20)
2.พริกไทย - อย่าโทรมาหา (4:36)
3.พริกไทย - ใช่สิ (4:01)
4.พริกไทย - โรคหัวใจ (3:59)
5.พริกไทย - ทอดสะพาน (3:50)
6.พริกไทย - อาทิตย์ละครั้ง (4:36)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments