อิทธิ พลางกูร อัลบั้ม องศาไฟ (พ.ศ. 2534)


1.อิทธิ พลางกูร - เมื่อใดฉันไร้รัก (3:47)
2.อิทธิ พลางกูร - เราสามคน (5:08)
3.อิทธิ พลางกูร - ยังจำไว้ (5:13)
4.อิทธิ พลางกูร - กาลเวลา (4:09)
5.อิทธิ พลางกูร - เจ็บคราวนี้ (3:15)
6.อิทธิ พลางกูร - นิยายน้ำเน่า (3:28)
7.อิทธิ พลางกูร - ดินทราย (5:00)
8.อิทธิ พลางกูร - เก็บตะวัน (4:39)
9.อิทธิ พลางกูร - ไปต่อไป (5:13)
10.อิทธิ พลางกูร - ไปต่อไป (3:35)
11.อิทธิ พลางกูร - อย่าเอ่ยคำว่ารัก (3:26)
12.อิทธิ พลางกูร - กายช้ำ (3:08)

- มาโหลดกันเถอะๆ -

Comments